Privacystatement IT Vacatures Online

Bij IT Vacatures Online vinden we jouw privacy erg belangrijk. Dit betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens de geldende privacywet- en regelgeving omgaan met de gegevens die wij over jou te weten komen.

In dit privacystatement wordt precies uitgelegd hoe IT Vacatures Online omgaat met de persoonsgegevens van werkzoekenden, klanten en websitebezoekers.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

IT Vacatures Online is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Dit betekent dat IT Vacatures Online bepaalt, rekening houdende met de geldende privacywetgeving, welke gegevens wij van jou verwerken, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en hoe lang. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of te delen met andere partijen. Als we het over IT Vacatures Online hebben, dan bedoelen we YoungCapital Group B.V. (KvK-nummer: 65327853).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van werkzoekenden?

Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van de diensten en functionaliteiten die jij als werkzoekende gebruikt. Hieronder vind je de gegevens op een rijtje die wij op verschillende momenten van je kunnen ontvangen.

Inschrijven

Op het moment dat jij je bij IT Vacatures Online inschrijft, ontvangen wij de volgende gegevens van jou:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • nationaliteit;
 • telefoonnummer en e-mailadres;
 • curriculum vitae (cv) en motivatiebrief (optioneel);
 • gegevens in je cv, zoals werkervaring en opleiding (optioneel);
 • beschikbaarheid;
 • foto of video (vrijwillig te uploaden, zonder consequenties als je dat niet doet. Potentiële werkgevers kunnen je foto of video zien.).

Werken

Op het moment dat je via IT Vacatures Online gaat werken, ontvangen wij de volgende gegevens van jou:

 • referenties en getuigschriften;
 • kopie van geldig identiteitsbewijs en burgerservicenummer;
 • bankrekeningnummer;
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG, afhankelijk van de functie);
 • werkvergunning (als dat nodig is);
 • overige gegevens die nodig zijn voor onze personeels-, salaris- en verzuimadministratie.

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om onze taken als jobsite en -bemiddelaar uit te kunnen voeren. Dus, IT Vacatures Online verzamelt jouw persoonsgegevens om:

 • een account op de website voor je aan te kunnen maken;
 • je relevante jobs aan te kunnen bieden op onze website;
 • sollicitaties door te sturen naar de werkgever waarbij je hebt gesolliciteerd;
 • voor je te kunnen bemiddelen naar werk;
 • je in te kunnen zetten bij een werkgever;
 • overeenkomsten met je te sluiten en deze uit te kunnen voeren;
 • een werknemer-werkgeverrelatie met je te kunnen aangaan;
 • jouw beschikbaarheid te kunnen vaststellen;
 • je te kunnen inplannen bij een werkgever;
 • een screening te kunnen uitvoeren (als dat nodig is);
 • relevante personeels-, IT, uren-, verzuim- en salarisadministratie bij te houden;
 • jouw persoonlijke ontwikkeling te kunnen stimuleren door je bijvoorbeeld opleidingen, trainingen en tests aan te bieden;
 • te kunnen beoordelen of je voor premiekortingen of subsidies in aanmerking komt;
 • je via de e-mail info te sturen, zoals vacature-alerts, rapportages, nieuwsberichten en berichten over events;
 • onze re-integratieverplichtingen te kunnen nakomen;
 • onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, zoals bij arbeidsongeschiktheid.

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verzamelen?

IT Vacatures Online mag deze gegevens op basis van de privacywetgeving verzamelen, omdat:

 • wij je daarvoor in sommige gevallen nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd;
 • het noodzakelijk is om een overeenkomst die wij met jou hebben, uit te kunnen voeren. Denk aan de arbeidsovereenkomst die je met ons aangaat als je via ons aan het werk gaat of als wij je willen voorstellen aan een potentiële werkgever;
 • het noodzakelijk is voor het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld dat wij als werkgever verplicht zijn om een kopie van de identiteitsbewijzen van medewerkers op te slaan;
 • het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Waarbij wij eerst afwegen of ons belang dan echt zwaarder weegt dan jouw belangen als het gaat om privacy.

Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van deze persoonsgegevens?

In het volgende schema staat welke persoonsgegevens wij precies verwerken, waarom en welke rechtsgronden wij daarvoor hebben.
Bekijk diagram in PDF

Welke gegevens verzamelen wij van klanten?

Van onze klanten verzamelen wij:

 • de bedrijfsnaam;
 • het adres;
 • het logo van de organisatie;
 • de gegevens van de contactpersoon die bij de organisatie werkt (voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres).

Wij verzamelen deze gegevens om onze diensten en functionaliteiten te kunnen aanbieden en voor het aanmaken van een klantaccount. Met dit account kan de organisatie vacatures plaatsen en sollicitaties in behandeling nemen. De gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van websitebezoekers?

Als je onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens van jou, zoals:

 • je IP-adres;
 • je geschatte locatie;
 • de internetbrowser die je gebruikt;
 • je websitegedrag (zoals clicks, bezochte pagina’s en zoekopdrachten).

Deze gegevens gebruiken wij om de website te onderhouden en verbeteren, en om deze persoonlijker en relevanter voor je te maken.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om:

 • in te zien welke persoonsgegevens wij van jou hebben;
 • de gegevens die wij van jou hebben, te wijzigen als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn;
 • verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet nog langer moeten of mogen bewaren;
 • je gegevens over te kunnen dragen door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen.

Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via deze contactgegevens.

Hoe kun je je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Er zijn twee verschillende manieren waarop je zelf iets kunt doen met de persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld:

 1. Via je persoonlijke account: Als je inlogt bij IT Vacatures Online, kun je jouw gegevens op elk moment aanpassen onder ‘Instellingen’. Je kunt hier bijvoorbeeld instellen dat je niet meer vindbaar bent in onze cv-database, geen vacaturemails meer wilt ontvangen of je kunt er jouw profiel verwijderen.
 2. Via een vacaturemail: De vacaturemailing is een e-mailservice, waarbij wij je (met jouw toestemming) mails met vacatures sturen. Voor deze mailservice kun jij je direct uitschrijven via de link die onderaan zo’n vacaturemail staat of via de instellingen in je account.

Kun je niet meer inloggen? Weet je niet meer of je een account hebt? Of heb je nooit een account aangemaakt, maar ontvang je toch mails? Stuur een mailtje naar info@youngcapital.nl of bel naar 023 - 800 01 80, dan helpen wij je graag.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor we de gegevens aan je hebben gevraagd. Ook houden wij rekening met wettelijke bewaartermijnen. Zo staat er bijvoorbeeld in de Wet op de loonbelasting dat wij als werkgever van jou als werknemer een kopie identiteitsbewijs moeten bewaren tot vijf jaar nadat je uit dienst bent. De bewaartermijnen die wij hanteren, staan opgenomen in ons intern bewaartermijnenbeleid. Na afloop van de bewaartermijnen worden je gegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

Wat doen wij om je persoonsgegevens te beveiligen?

Wij beveiligen je persoonsgegevens op verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je gegevens bij ons veilig zijn en blijven. Dat doen wij bijvoorbeeld door de toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken, je account te beveiligen, gebruik te maken van veilige communicatiekanalen en systeem- en netwerkbeveiliging. Wij hebben een intern beveiligingsbeleid waarin precies staat welke maatregelen wij allemaal nemen voor de beveiliging van je gegevens. Ook maken wij afspraken over goede beveiliging met partijen die voor ons gegevens van jou verwerken.

Met welke derde partijen delen wij je persoonsgegevens?

IT Vacatures Online deelt alleen jouw persoonsgegevens met andere partijen als dat mag op basis van de geldende privacywetgeving. Deze andere partijen zijn dochterondernemingen van YoungCapital Group B.V. (alleen als dat noodzakelijk is), opdrachtgevers die op zoek zijn naar geschikte kandidaten (uitzendkrachten of werknemers) en organisaties waarbij je solliciteert via ons online portaal. Maar ook partijen zoals opleiders en trainers, overheidsinstanties, zoals UWV of Belastingdienst, en zakelijke relaties, zoals arbodiensten.

Om onze diensten te kunnen uitvoeren, krijgen wij daarnaast hulp van partijen die voor ons gegevens van jou verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de softwareleverancier van het verloningssysteem dat wij gebruiken om jou te kunnen uitbetalen, als je via ons aan de slag gaat. Of een programma dat ons helpt het sollicitatieproces in de gaten te houden. Met dit soort partijen maken wij afspraken over goede beveiliging, geheimhouding en de rechten die jij hebt.

Delen wij gegevens met derde partijen buiten de EU?

IT Vacatures Online kan je gegevens delen met partijen die buiten de EU gevestigd zijn. Deze partijen kiezen wij zorgvuldig uit. Zo letten wij op of er een behoorlijk niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, vergelijkbaar met de bescherming in de EU. Ook maken wij afspraken met deze partijen over passende veiligheidsmaatregelen om de gegevens goed te beschermen.

Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens?

Neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Komen we er na overleg nog steeds niet met elkaar uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van de privacywetgeving.

Contact opnemen?

Vragen, opmerkingen of je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of post.
Telefoonnummer: 023 - 800 01 80
E-mailadres: info@youngcapital.nl
Postadres: IT Vacatures Online
Europees hoofdkantoor
Siriusdreef 12
2132 WT Hoofddorp, NederlandCookiestatement

Maken wij gebruik van cookies?

Ja, wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals JavaScript. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat onze websites en apps goed werken en gebruiksvriendelijk zijn. Als je geen cookies wilt, pas dan de instellingen van je browser aan of verwijder de cookies. Let op: als je cookies uitschakelt, werken de websites en apps minder goed.

Wat zijn cookies en waarom zijn ze nodig?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op je laptop, tablet of smartphone als je een van onze websites bezoekt of apps gebruikt. Zo kunnen wij je bij een volgend bezoek herkennen en kan de informatie uit de bestandjes worden teruggehaald. Zo hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te vullen. Ook kunnen wij met cookies meten hoe onze websites en apps worden gebruikt. Op basis van die gegevens kunnen wij verbeteringen doorvoeren.

Welke cookies en technieken gebruiken wij?

IT Vacatures Online gebruikt standaard technieken die voor vrijwel alle websites en apps worden gebruikt. Deze technieken zorgen er samen met cookies voor dat ons systeem informatie kan verzamelen en opslaan.
De cookies die wij gebruiken, zijn:

 • Functionele cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat onze websites en apps goed werken. Ook wordt hiermee informatie opgeslagen om het gebruiksgemak te vergroten. Denk aan je gebruikersnaam.
 • Analytische cookies: Deze cookies meten hoe je onze websites en apps gebruikt. Deze informatie wordt geanalyseerd om verbeteringen te kunnen doorvoeren.
 • Socialmediacookies: Deze cookies zorgen ervoor dat je bepaalde informatie direct kunt delen op social media. Dat kan via de links en buttons op onze websites of in onze apps.
 • Advertentiecookies: deze cookies worden geplaatst door derden (zoals Google) om je relevante advertenties te tonen.

Cookies niet toestaan, verwijderen of instellingen aanpassen?

Je kunt zelf bepalen of je cookies wilt toestaan of weigeren. Als je niet wilt dat er cookies in je internetbrowser worden opgeslagen, pas dan de instellingen van je browser aan. Je kunt ook instellen dat je een melding krijgt als er een cookie wordt geplaatst. Opgeslagen cookies kun je verwijderen via je browserinstellingen.

Zo schakel je cookies uit in je browser.

Als je Chrome gebruikt: klik op de drie verticale bolletjes rechtsbovenin de browser en klik op "Instellingen". Klik daarna op "Privacy en beveiliging" aan de linkerkant van het menu en selecteer "Cookies en andere sitegegevens". Vink "Alle cookies blokkeren" aan om de cookies uit te schakelen.

Als je Microsoft Edge gebruikt: open Edge en klik op de drie verticale bolletjes rechtsbovenin de browser. Klik op "Instellingen" en vervolgens op "Cookies en sitegegevens". Klik vervolgens op "Cookies en sitegegevens beheren en verwijderen". Check daarna ook of de knop "Sites toestaan ​​cookiegegevens op te slaan en te lezen" uit staat.

Als je Mozilla Firefox gebruikt: klik rechtsbovenin het scherm op het hamburger menu (drie horizontale strepen) en klik op "Instellingen". Klik vervolgens links op "Privacy en beveiliging". Klik op "Aangepast" en selecteer in het drop-down menu onder "Cookies" de optie "Alle cookies van derden".