Helaas, deze vacature is niet actief.

Chapter Lead Data Analytics voor Collections in Amsterdam

Chapter Lead Data... Leiding geven aan een team Data Analisten en Data Scientists en meewerken in een... Wil jij fact-based werken bij een bank die hierin vooroploopt tot de norm maken? En zorgen dat klanten en...

Beschrijving

Chapter Lead Data Analytics

Leiding geven aan een team Data Analisten en Data Scientists en meewerken in een Squad

Wil jij fact-based werken bij een bank die hierin vooroploopt tot de norm maken? En zorgen dat klanten en collega’s profiteren van inzichten uit data? Wil je er bovendien aan bijdragen dat ING hierin koploper blijft? Dan is de functie Chapter Lead Data Analytics binnen onze Tribe Collections je op het lijf geschreven!

Binnen ING Domestic Bank investeren we doorlopend in innovaties op het gebied van data analyse. Als Chapter lead Data Analytics heb je zowel een leidinggevende als een sterke inhoudelijke rol in het realiseren van onze ongekende ambities op dit vlak.
De Tribe Collections helpt ING klanten met betalingsproblemen duurzaam te herstellen. Inzet van advanced analytics is hierbij cruciaal. En juist op dat gebied ben jij een kei: je hebt een visie, vertaalt deze naar concrete toepassingen en helpt andere vakgenoten zich verder te ontwikkelen op het gebied van data analytics.

De Tribe Collections is volop in beweging. We zijn dagelijks bezig om onze processen te verbeteren om de klant beter en effectiever te helpen. Door klanten met betalingsproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium passende en persoonlijke oplossingen te bieden kan een klant sneller duurzaam herstellen.

Dit is wat je gaat doen

Als Chapter Lead Data Analyse binnen onze Tribe:

 • Geef je leiding aan een team (Chapter) van circa 4 data analisten en 3 data scientists.
 • Ben je circa 60% van je tijd Data analist/scientist in een team (Squad). Je helpt als senior de purpose van je Squad te realiseren.
 • Weet je als coach en inhoudelijk deskundige het maximale uit je Chapter te halen en je Chapter tot de beste prestaties aan te zetten.
 • Ontwikkel je een visie op gebied van data analytics voor Collections. En je zorgt dat deze visie wordt uitgevoerd.
 • Ben je niet alleen een inspirerend leider voor je team, maar doe je er ook alles aan om andere collega’s binnen ING mee te krijgen in het fact-based werken.

Jouw werkomgeving

ING Domestic Bank heeft de stap gezet naar een nieuwe organisatie die gebaseerd is op het Spotify-model en volledig conform het Agile gedachtegoed werkt. De nieuwe organisatie is opgebouwd uit verschillende Tribes en Centers of Expertise. In een Tribe werken professionals met verschillende expertises, die deel uitmaken van een Chapter.

Chapterleden werken op hun beurt weer in Squads met een specifiek doel/specifieke missie. Zie voor meer info over de nieuwe werkwijze van ING Domestic Bank: .

Een Squad binnen de Tribe Collections is samengesteld uit Customer Journey Experts, Data Analisten, Data Scientists en IT Engineers.

Ontwikkeling en doorgroei

Binnen ING Bank realiseren we ons dat we voor kwalitatieve groei steeds moeten zorgen dat we de beste mensen op de juiste plek hebben. Daarom investeren we veel in jouw persoonlijke doorgroei en ontwikkeling. Maar we verwachten ook dat je hierin zelf initiatief neemt en jezelf altijd op de hoogte houdt van actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied en jezelf blijft verbeteren. We ondersteunen je graag in je doorgroei, zowel horizontaal als verticaal, en we bieden je ongekende carrièrekansen.

Interessant arbeidsvoorwaardenpakket

In deze full-time functie (36 uur) heb je als Chapter Lead Data Analytics bij ING niet alleen recht op een uitstekend basissalaris (afhankelijk van jouw werkervaring), maar heb je ook een 13e maand en een dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling.

Wij zoeken

Een energieke Chapter Lead Data Analytics die ING helpt de beste te worden in data analytics.

Je bent een gedreven leider die excelleert op het gebied van data analyse. Je kunt zowel als coach als inhoudelijk expert je team inspireren en op een hoger plan tillen, maar je staat zelf ook graag met je voeten in de klei. Je bent zowel strategisch, tactisch als operationeel zeer sterk en je weet je als geen ander te verplaatsen in de wensen en behoeftes van (interne) klanten. Je bent communicatief en organisatorisch een echte hoogvlieger. Je bent bovendien nieuwsgierig en doorlopend op zoek naar vernieuwing en innovatie binnen je vak-/aandachtsgebied.

Verder onderschrijf je de waarden van ING, vind je het vanzelfsprekend je in je werk ook naar deze waarden te gedragen en ben je net als alle ING medewerkers bereid de bankierseed af te leggen. Zie voor meer informatie hierover

Daarnaast heb je:

 • ­Een afgeronde opleiding op minimaal master niveau;
 • Minimaal 8 jaar werkervaring in een relevante functie bij een klantgerichte organisatie. Je hebt hier aantoonbaar succesvol gewerkt op het gebied van data analyse;
 • Affiniteit met IT en gebruik van datawarehouses
 • Ervaring met Agile/Scrum.
 • Een ruime en aantoonbare ervaring met:
  • R en/of Python
  • SQL
 • Ervaring met het initiëren, vormgeven en uitvoeren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Meer weten of solliciteren?

Herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan direct online. Heb je nog vragen over deze functie, neem dan contact op met René van de Guchte, . Wij maken graag kennis met je!

Het vervolg van het selectietraject bestaat in ieder geval uit 2 gesprekken, waarin we zowel kennis & vaardigheden als gedrag & competenties uitvragen. Verder is een online assessment (Reflector Big5 Personality) onderdeel van de selectieprocedure.

Leiderschap bij ING

Bij ING staan het belang van klanten en klanttevredenheid centraal. Betrouwbaarheid en deskundigheid zijn bij ons dan ook leidend in alles wat we doen. Dit vraagt veel van onze medewerkers en zeker van onze managers. Goed leiderschap bij ING betekent medewerkers coachen vanuit inspiratie en tegelijkertijd durven loslaten. Op z'n tijd corrigeren en ook kunnen accepteren dat mensen fouten maken. Sturen op resultaten, maar vooral ruimte bieden aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Managers die stevig in hun schoenen staan, maar zichzelf ook steeds willen blijven verbeteren en werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid. Deze vorm van leiderschap geeft managers én medewerkers voldoening in hun werk en draagt concreet bij aan het succes van ING in de financiële sector.

Chapter Lead Data Analytics

Lead a team of Data Analysts and Data Scientists and cooperate in one Squad

Do you want to work fact-based at a bank that is leading the way to the standard? And ensure that customers and colleagues benefit from insights from data? Do you also want to contribute to ING staying at the forefront? Then the Chapter Lead Data Analytics function within our Tribe Collections is perfect for you!

At ING Domestic Bank we continuously invest in innovations in the field of data analysis. As Chapter lead Data Analytics you have both a managerial role and a strong substantive role in realizing our unprecedented ambitions in this area.

The Tribe Collections helps ING to permanently repair customers with payment problems. Use of advanced analytics is crucial in this. And it is precisely in that area that you are an expert: you have a vision, translate it into concrete applications and help other professionals to develop further in the field of data analytics.

The Tribe Collections is in full swing. We are working every day to improve our processes to help the customer better and more effectively. By offering customers with payment problems the right and appropriate solutions at the earliest possible stage, a customer can recover more quickly and sustainably.

This is what you are going to do

As Chapter Lead Data Analysis within our Tribe:

 • Lead a team (Chapter) of approximately 4 data analysts and 3 data scientists.
 • Are you about 60% of your time Data analyst / scientist in a team (Sqaud)? You help as a senior to realize the purpose of your Squad.
 • As a coach and content expert, you know how to get the most out of your Chapter and put your Chapter to the best performance.
 • Develop a vision on data analytics for Collections. And you ensure that this vision is implemented.
 • Are you not only an inspiring leader for your team, but you also do everything to get other colleagues within ING to work in fact-based working.

Your work environment

ING Domestic Bank has taken the step towards a new organization that is based on the Spotify model and works fully in line with the Agile philosophy. The new organization is made up of different Tribes and Centers of Expertise. In a Tribe, professionals with different expertise, who are part of a Chapter, work.

Members in turn work in Squads with a specific goal / specific mission. For more information about ING Domestic Bank's new working method, see: http://www.ing.jobs/Netherlands/Over-ING/Wat-ING-biedt/Agile-werken.htm.

A Squad within the Tribe Collections is composed of Customer Journey Experts, Data Analysts, Data Scientists and IT Engineers.

Development and growth

At ING Bank, we realize that for qualitative growth we always have to ensure that we have the best people in the right place. That is why we invest a lot in your personal growth and development. But we also expect you to take the initiative yourself and always keep yourself up-to-date with current developments within your field and keep improving yourself. We are happy to support you in your growth, both horizontally and vertically, and we offer you unprecedented career opportunities.

Interesting employment package

In this full-time position (36 hours), as Chapter Lead Data Analytics you are not only entitled to an excellent basic salary (depending on your work experience), but you also have a 13th month and an employment with the prospect of a permanent appointment.

We are looking for

An energetic Chapter Lead Data Analytics that helps ING to become the best in data analytics.

You are a passionate leader who excels in the field of data analysis. You can inspire your team as a coach and as a substantive expert and lift it to a higher level, but you also like to be in the clay with your feet. You are very strong strategically, tactically and operationally and you know how to move like no other in the wishes and needs of (internal) customers. You are a real high flyer communicatively and organisationally. You are also curious and constantly looking for innovation and innovation within your area of ​​expertise.

Furthermore, you endorse the values ​​of ING, you naturally find it important to behave according to these values ​​in your work and, like all ING employees, you are prepared to take the banker's oath. For more information, see this

In addition, you have:

 • A completed program at minimum master level;
 • At least 8 years of work experience in a relevant position at a customer-oriented organization. You have worked demonstrably successfully here in the field of data analysis;
 • Affinity with IT and use of data warehouses
 • Experience with Agile / Scrum.
 • A broad and demonstrable experience with:
  • R and / or Python
  • SQL
 • Experience with the initiation, design and execution of quantitative and qualitative research

Want to know more or apply?

Do you recognize yourself in this profile? Apply directly online. If you have any questions about this function, please contact René van de Guchte, rene.van.de.guchte@ing.com. We are happy to meet you!

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (ervaren)

Amsterdam | Noord-Holland | ICT / IT / Programmeur | Fulltime (ervaren)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.